Thermanit 22/09/E 2209-15

برای قیمت تماس بگیرید

الکترودی مناسب برای جوشکاری استیل های دابلکس. محصولات نهایی دارای مقاومت به خوردگی بین دانه ای و خوردگی تَر بالایی تا دماهای حدود 250 درجه سانتی گراد هستند. همچنین مقاومت به خوردگی تنشی در محیط های کلرینی و هیدروژن سولفیدی در این آلیاژها بسیار مناسب است. خوردگی حفره ای نیز در این گروه از آلیاژها به ندرت دیده میشود. علاوه بر موارد فوق، اتصال بین فولادهای آستنیتی و ریختگی و سخت کاری سطحی این مواد را میتوان با این الکترود به آسانی انجام داد.

معرفی اجمالی محصول