RW 430LNb / ER 430LNb

برای قیمت تماس بگیرید

سیم جوش زنگ نزن با مقادیر کربن کم و ۱۸ درصد کروم و پایدار شده با نایوبیوم برای جوشکاری فولادهای همجنس و مشابه است. این سیم جوش در صنعت خودروسازی و برای تولید اگزوز خودرو بکار می رود و در زمانی که نیاز به مقاومت خوب در برابر خوردگی و خستگی حرارتی داریم باید مورد استفاده قرار گیرد.