RW 430 / ER 430

برای قیمت تماس بگیرید

این سیم جوش برای روکشکاری سطوح جهت آببندی شیرهای بخار، آب و گاز و همچنین برای فیتینگ مناسب است. دمای کاری آن تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد است و تا دمای ۹۵۰ درجه سانتیگراد مقاومت به پوسته پوسته شدن دارد و همچنین برای قطعاتی که شامل گازهای احتراقی حاوی سولفور در درجه حرارت های بالا است مناسب است.

این سیم برای جوشکاری اتصال فولادهای فریتی زنگ نزن شامل ۱۲-۱۷ درصد کروم و همچنین در جایی که همخانی رنگ بین فلز پایه و فلز جوش مورد نیاز است استفاده می شود. خاصیت ترشوندگی، جوشکاری و تغذیه عالی این سیم جوش از مشخصات اقتصادی با اهمیت آن می باشند.