OK 63.35 / E 316L-15

برای قیمت تماس بگیرید

OK 63.35 الکترود استینلس استیل کم کربن با پوشش قلیایی و از نوع 18Cr-12Ni-3Mo می باشد. این الکترود برای کاربردهایی که چقرمگی مورد نیاز می باشد مناسب است و سطح چقرمگی خوبی را مهیا می کند.
کمترین میزان انبساط جانبی 0.38 میلیمتر تا دمای 120- درجه سانتیگراد مشاهده شده است. مقادیر مشابه (تا دمای 196- درجه سانتیگراد) زمانی که محتوی فریت در مقدار کم، حدود FN3-4 می باشد مورد انتظار است.


اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
D2.5

وزن کمترین بسته 700 گرم / برای قیمت تماس بگیرید

D3.2

وزن کمترین بسته 1.7 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

D4

وزن کمترین بسته 1.7 کیلوگرم / برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی

Stainless Steel, ضد زنگ