Monel Filler Metal 60/ER NiCu-7/Monel alloy 400

برای قیمت تماس بگیرید

این فیلر برای جوشکاری آلیاژهای مونل 400، R404 و K-500 استفاده می شود. همچنین برای سطحکاری فولادها استفاده می شود. فلز جوش بجا مانده از این فیلر خواص شبیه آلیاژ مونل 400 دارد. استحکام بالا و مقاومت به خوردگی خوب در اکثر محیط ها از جمله آب دریا، نمک و اسیدهای کاهنده دارد. فلز جوش قابلیت پیر سختی ندارد و زمانی که برای اتصال مونل آلیاژی K-500 دارای استحکام کمتر از فلز پایه است.