castolin xuper 2222 / E NiCrFe-3

برای قیمت تماس بگیرید

این الکترود جهت تعمیرات و اتصال قطعات سنگین و حساس به ترک همچون رینگ کوره استفاده می شود. فلز جوش آن از دماهای بسیار پایین (Cryogenic) تا دماهای بالا مقاوم است.

معرفی اجمالی محصول