AufHauSer Nickel 55/ER NiFe-CI/Cast iron Filler

برای قیمت تماس بگیرید

این الکترود برای جوشکاری چدن ها مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلر به طور گسترده برای لایه نشانی روی چدن های نورد شده بکار می رود. همچنین برای تعمیرات قطعات ریختگری نیز بکار می رود. فلز جوش nickel55 سخت تر از Nickel99 است. ازین رو ماشین کاری آن توسط ابزار با نوک کاربیدی قابل انجام است. پیشگرم و دمای بین پاسی 175 درجه سانتیگراد (مینیموم) پیشنهاد می شود.

معرفی اجمالی محصول